เครื่องปั่นอมัลกั่ม Ultaramat 2

0 out of 5
Category: Material Tag:

เครื่องปั่นอมัลกั่มใช้ได้กับ Amalgam Capsule ทุกยี่ห้อ ความเร็ว 4,600 รอบ/นาที

www.sdi.com.au
Made in Australia