Synea Fusion – Turbine HandPieces

0 out of 5
SKU: Synea Fusion - Turbine HandPieces Category: Handpieces

Description

Synea Fusion – Turbine HandPieces

TG-98 ลักษณะพิเศษ เป็นชนิด ceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ RotoQuickแบบไม่มีไฟ
TG-98 L ลักษณะพิเศษ มีหลอดกำเนิดแสงเป็นแบบLED เป็นชนิด ceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ RotoQuick
TG-98 LM ลักษณะพิเศษ เป็นระบบOptic lightที่ใช้แท่งแก้วนำแสงและเป็นชนิดceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ Multiflex
TG-98 LN ลักษณะพิเศษ เป็นระบบOptic lightที่ใช้แท่งแก้วนำแสงและเป็นชนิดceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ NSK

  • สเปรย์น้ำ 4ช่องทาง
  • ขนาดของหัว Ø 11.5 มม.
  •  มีกำลังสูงสุด19 วัตต์
  • ความเร็วรอบ 360,000 รอบต่อนาที
  • ใช้กับ FG burs ขนาด Ø 1.6 มม.

TG-97 ลักษณะพิเศษ เป็นชนิด ceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ RotoQuickแบบไม่มีไฟ
TG-97 L ลักษณะพิเศษ มีหลอดกำเนิดแสงเป็นแบบLED เป็นชนิด ceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ RotoQuick
TG-97 LM ลักษณะพิเศษ เป็นระบบOptic lightที่ใช้แท่งแก้วนำแสงและเป็นชนิดceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ Multiflex
TG-97 LN ลักษณะพิเศษ เป็นระบบOptic lightที่ใช้แท่งแก้วนำแสงและเป็นชนิดceramic ball bearings ต่อเชื่อมกับ NSK

  • สเปรย์น้ำ 4ช่องทาง
  • ขนาดของหัว Ø 10 มม.
  • มีกำลังสูงสุด16วัตต์
  • ความเร็วรอบ 390,000 รอบต่อนาที
  • ใช้กับ FG burs ขนาด Ø 1.6 มม.