เครื่องเอกซเรย์ รุ่น RXDC Hypersphere

0 out of 5

• MyRay รุ่น RXDC eXTend
• ใช้สำหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
• จุดโฟกัส(Focal spot) 0.4 มิลลิเมตร ระยะจากจุดกำเนิดรังสีถึงปลายกระบอก (Source skin distance) ไม่น้อยกว่า 30 เซนติมเตร ทำให้ภาพเอกซเรย์มีความคมชัดสูง
• รีโมตควบคุมแบบไร้สาย และมีหน้าจอสำหรับแสดงผลสถานะต่าง ๆ ของเครื่อง รองรับการปรับประเภทของคนไข้ (Type of patient) ประเภทของซี่ฟัน (Type of Exam)
• การปรับทิศทางของหัวเอกซเรย์ใช้เทคโนโลยี (Ball joint) ช่วยให้สามารถหมุนได้อย่างอิสระ 360 องศา และมีระบบล็อคตำแหน่งหัวเอกซเรย์ใช้สำหรับล็อคและปลดล็อคเพื่อปรับมุมหลอดเอกซเรย์

www.myray.it
Made in Italy