เครื่องเอกซเรย์ รุ่น RXDC eXTend Wireless

0 out of 5

• MyRay รุ่น RXDC eXTend Wireless
• ใช้สำหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
• จุดโฟกัส(Focal spot) 0.4 มิลลิเมตร ระยะจากจุดกำเนิดรังสีถึงปลายกระบอก(Source skin distance) ไม่น้อยกว่า 30 เซนติมเตร ทำให้ภาพเอกซเรย์มีความคมชัดสูง
• รีโมตควบคุมแบบไร้สาย และมีหน้าจอสำหรับแสดงผลสถานะต่าง ๆ ของเครื่อง รองรับการปรับประเภทของคนไข้(Type of patient) ประเภทของซี่ฟัน(Type of Exam)

www.myray.it
Made in Italy