เครื่องขูดหินปูน Proxeo Ultra Scaler

0 out of 5
Category: Oral Surgery Tag:

• เครื่องขูดหินปูนระบบ Piezoelectric
• รองรับหัว tips ที่หลากหลาย
• ด้ามกรอมีไฟแบบ LED ring
• สายมอเตอร์ขนาดเล็กและให้ความคล่องตัวในการใช้งาน
• ไม่เป็นอันตรายต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทดสอบโดย Graz University of Technology

www.wh.com
Made in Austria