เครื่องกรอสำหรับห้องปฏิบัติการนอกช่องปาก Perfecta

0 out of 5
SKU: Perfecta Category: Oral Surgery Tag:

• แรงบิดที่มอเตอร์ 5.5 นิวตันเซนติเมตร ความเร็วรอบ 1,000 – 40,000 รอบ/นาที
• สามารถตั้งโหมดเพื่อล็อคความเร็วให้คงที่ได้ (Bistable Mode)
• สามารถตั้งค่าให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้
• สามารถเลือกแบบติดตั้งตามที่ต้องการได้ 3 แบบ

www.wh.com
Made in Austria