เครื่องวัดความเสถียรรากเทียม Osstell Beacon

0 out of 5
Category: Oral Surgery Tag:

• บอกค่าความเสถียรของรากเทียมภายในเสี้ยวนาที
• ใช้ได้กับรากเทียมทุกชนิด
• เชื่อมต่อ Implantmed Plus วัด และเก็บข้อมูลค่า ISQ ของแต่ละคนไข้ได้
• เชื่อมต่อ OsstellConnect ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามเวลาในการรักษา และอัตราความสำเร็จค่าเฉลี่ยข้อมูลรายอื่นทั่วโลก

www.wh.com
Made in Austria

รายละเอียด