เครื่องวัดความเสถียรรากเทียม Osstell Beacon

0 out of 5

– บอกค่าความเสถียรของรากเทียมภายในเสี้ยวนาที

– ใช้ได้กับรากเทียมทุกชนิด

– เชื่อมต่อ Implantmed Plus วัด และเก็บข้อมูลค่า ISQ ของแต่ละคนไข้ได้

– เชื่อมต่อ OsstellConnect ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามเวลาในการรักษา และอัตราความสำเร็จค่าเฉลี่ยข้อมูลรายอื่นทั่วโลก

More Info : https://www.osstell.com/beacon-us/