เครื่อง Autoclave รุ่น MELAquick 12+

0 out of 5
SKU: MELAquick 12+ Category: Sterilization Tag:

• Melag รุ่น MELAquick 12+ เป็นเครื่อง Autoclave Class S
• เหมาะสำหรับการอบฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน หัว Bur หรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก
• สามารถอบฆ่าเชื้อโรคเร็วสูงสุดเพียง 7 นาที

www.melag.com