เครื่องเอกซเรย์ รุ่น Hyperion X9 Pro

0 out of 5

• MyRay รุ่น Hyperion X9 Pro
• สามารถภาพ Panoramic, Cephalometric, และ CBCT ได้ภายในเครื่องเดียว
• FOV ขนาดตั้งแต่ 4 x 4 ถึง 13 x 16
• ความละเอียดภาพสูงสุดถึง 68 ไมครอน
• การจัดท่าคนไข้เป็นแบบ face to face position
• โหมด MultiPAN สามารถถ่ายภาพ PANORAMIC 5 ภาพในการแสกนเพียงครั้งเดียว
• ซอฟแวร์ Irys สามารถเปิดภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อระบบ PACS

www.myray.it
Made in Italy