เครื่องเอกซเรย์ รุ่น Hyperion X5

0 out of 5

• MyRay รุ่น Hyperion X5
• สามารถภาพ Panoramic, Cephalometric, และ CBCT ได้ภายในเครื่องเดียว
• FOV ขนาดตั้งแต่ 6 x6 ถึง 10 x 10
• ความละเอียดภาพสูงสุดถึง 80 ไมครอน
• โหมด MultiPAN ถ่ายภาพ PANORAMIC 5 ภาพในการแสกนเพียงครั้งเดียว
• ซอฟแวร์ Irys สามารถเปิดภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อระบบ PACS

www.myray.it
Made in Italy