เครื่องแปลงสัญญาณภาพรังสี Hy-Scan

0 out of 5

• MyRay รุ่น Hy-Scan
• ใช้แปลงสัญญาณภาพรังสีเพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษาโรคทางทันตกรรม
• รองรับแผ่นภาพรับรังสี 4 ขนาดตั้งแต่ ขนาด 0 ถึงขนาด 3
• ความละเอียดของภาพสูงถึง 17 lp/mm
• สามารถรับรู้ขนาดของแผ่นรับรังสี และอ่านภาพอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องเลือกหรือกดปุ่มใด ๆ บนตัวเครื่อง และมีระบบลบภาพบนแผ่นอัติโนมัติเพื่อพร้อมสำหรับการถ่ายภาพครั้งต่อไป
• มีไฟ LED สำหรับบอกสถานะตัวเครื่อง
• สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย uSB

www.myray.it
Made in Italy