Gluma ETCH 35 Gel

0 out of 5
SKU: HZ-66000130 Category: Operative Tag:

ชนิดเจล มีส่วนผสมของ Phosphoric acid 35 เปอร์เซนต์ ใช้สำหรับ กัดพื้นผิวเนื้อฟันชั้น Enamel และ ชั้น Dentine เพื่อ การยึดติดที่ดีของ Composite หรือวัสดุบูรณะฟันอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

www.kulzer.com