เครื่องวัดความยาวรากฟัน Dr’s Finder

0 out of 5
Category: Instruments Tag:

• เครื่องวัดความยาวรากฟัน
• ปรับ Working Length Select
• ได้ระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 มิลลิเมตร
• จอแสดงผล Color OLED

www.gooddrs.com
Made in Korea