เครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นด้ามกรอ Assistina Twin

0 out of 5
Category: Oral Surgery Tag:

• เครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นด้ามกรอ
• สามารถใส่ด้ามกรอได้ 2 ช่อง
• ทำความสะอาดและหล่อลื่นด้ามกรอ
• ใช้เวลาเพียง 10 วินาที/ด้าม

www.wh.com
Made in Austria