ชุดหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฎิบัติ A-dec Simulator

ชุดหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฎิบัติ

ฝึกการกรอฟันในชุดหุ่นจำลองคนไข้ มี 2 ชนิดให้เลือก
• ชุด Simulator ชนิดล้อเลื่อน Bench ใช้ร่วมโต๊ะวางอุปกรณ์
• ชุด Simulator ชนิดยึดตั้งอยู่กับที่ Stationery โดยไม่ต้องใช้โต๊ะร่วม

คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ประกอบดังนี้
• ใช้ร่วมระบบให้แสงสว่าง โคมไฟ ,
• ใช้ระบบเครื่องกำเนิดอากาศ,ระบบควบคุม ,ด้ามกรอฟันชนิดกรอเร็วและกรอช้า
• มีระบบดูดน้ำลาย เป็นชนิด AIR SUCTION อยู่ภายในเครื่อง
• ชุด Holder ดูดน้ำลายด้าน ผช.ทันตพทย์ มีแบบ Saliva และ High volume suction
• ลำตัวหุ่น จำลอง ชนิดล้อเลื่อน ,กะโหลกศีรษะพร้อมแบบฟันจำลอง
• ลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์
• โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ

ระบบควบคุม
• มีสวิตซ์เปิด – ปิด ระบบการทำงานของเครื่อง
• เป็นระบบควบคุมการทำงานต่าง ๆ ด้วยลม All AIR SYSTEM
• สามารถปรับระดับความแรงของลม, น้ำ ได้สะดวก
• มีชุดควบคุมหัวกรอ,สายลม,สายน้ำ และ ที่วัดแรงดันลม เก็บอยู่ในตู้ควบคุม

ชุด Holder ที่วางด้ามกรอฟัน มีช่องสำหรับใส่ด้ามกรอ 3 ช่อง ดังนี้
• รองรับด้ามกรอเร็ว 1 ชุด, ด้ามกรอช้า 1 ชุด และ Triple syringe 1 ช่อง

สวิตซ์เท้า สำหรับควบคุมหัวกรอ และ เปิด – ปิด ระบบ Suction
• เป็นชนิด Disc foot Control ควบคุมการทำงานของด้ามกรอ
• มีสวิตซ์ปรับเลือกให้หัวกรอทำงานแบบมีน้ำ หรือ ไม่มีน้ำก็ได้
• มีสวิตซ์ควบคุมการเปิด – ปิด ระบบ Suction

ภาชนะบรรจุน้ำสำหรับใช้กับหัวกรอ
• มีความจุน้อยกว่า 700 ML จำนวน 1 ขวด

ระบบดูน้ำลาย
• มีชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ต่อเข้ากับส่วนหัวของ Suction ยึดติดกับลำตัวหุ่น และสามารถปรับทิศทางได้
• มีสายต่อสำหรับดูดน้ำลายจากส่วนด้านล่างบริเวณลำคอหุ่นเพื่อให้น้ำลงในขวดได้ดีขึ้น
• เป็นระบบ Air suction จากโรงงานผู้ผลิต

ชุด Holder สำหรับวาง Suction ด้าน ผช ทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
• สำหรับวางระบบดูดน้ำลายแบบ Saliva ejector 1 ช่อง
• High power suction 1 ช่อง สามารถถอดส่วนปลาย Suction มาเสียบใช้กับตัว Suction ชนิดที่ต่อยึดติดที่ลำตัวหุ่นจำลอง

มีช่องลิ้นชักสำหรับเก็บของภายใน Cabinet

www.a-dec.com
Made in USA