ชุดเก้าอี้ทำฟัน A-dec Performer

• สามารถปรับเก้าอี้เป็น 2 ระบบ ขึ้น-ลง เป็น Hydraulic และระบบ All Air
• จุดยึดโคมไฟอยู่บริเวณอ่างบ้วนปาก โคมไฟเลือกเป็น LED รุ่น 371 LED หรือ 571 LED ได้ อีกทั้งจุดยึดตำแหน่งวางเครื่องมืออยู่ใต้เตียงคนไข้เพื่อสะดวกในการขึ้นลงของคนไข้
• อ่างบ้วนปาก Hydraulic สามารถหันเข้าหาคนไข้ได้ 45 องศา
• ช่องสำหรับวางด้ามกรอฟันมี 5 ช่องด้ามกรอเร็ว 2 ช่อง กรอช้า 1 ช่อง triple syringe 1 ช่อง และสำรองสำหรับวาง scaler built-in อีก 1 ช่อง
• ฐานที่วางยูนิตทำจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิม ส่วนโครงสร้างเป็นทั้งอลูมินั่ม เหล็กหล่อและเหล็กกล้าเคลือบด้วยสีฝุ่น Polyester ทุกชึ้น ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดจะถูกรองพื้นด้วย Zinc/phosphate ก่อนทำการลงสีฝุ่น
• รับประกันระบบ Hydraulic สำหรับการขึ้น – ลงเก้าอี้ เป็นระยะเวลา 10 ปี
• รับประกันตัวยูนิต เช่น ชุดเสาโคมไฟ, ชุดเตียงคนไข้, ชุดที่วางเครื่องมือและ ที่วางด้ามกรอฟัน, ชุดอ่างบ้วนปากและที่วางระบบ ดูดน้ำลาย 5 ปี

www.a-dec.com
Made in USA