ชุดเก้าอี้ทำฟันรุ่น A-dec 400

สามารถปรับเก้าอี้เป็น 2 ระบบ ขึ้น–ลง เป็น Hydraulic ลุก–นอน เป็น Electromechanical ระบบ Hybrid drive
มีจุดยึดแขนสำหรับเสาโคมไฟ และจุดยึดแขนชุดวางเครื่องมือ และด้ามกรอฟันมาจากด้านล่างใต้เตียงคนไข้ เพื่อสะดวกในกรณีคนไข้เข้ามานอนรักษา
บริเวณ Suction สามารถปรับให้ ขึ้น-ลง หันซ้าย-ขวา ได้หลายทิศทาง และสามารถขยับออกเพื่อให้ผู้ช่วยใช้งานได้สะดวก
มีก้านอยู่ด้านหลังใต้เก้าอี้คนไข้ สามารถปรับให้เก้าอี้คนไข้หมุนไปด้านซ้าย หรือด้านขวาได้ตามความเหมาะสม
โคมไฟชนิด LED รุ่น 571 LED ปรับได้ 4 ระดับ ตั้งแต่ 15,000 – 30,000 LUX พร้อมไฟ Composit
• รับประกันระบบ Hydraulic สำหรับการขึ้น – ลงเก้าอี้ เป็นระยะเวลา 10 ปี
• รับประกันตัวยูนิต เช่น ชุดเสาโคมไฟ, ชุดเตียงคนไข้, ชุดที่วางเครื่องมือและ ที่วางด้ามกรอฟัน, ชุดอ่างบ้วนปากและที่วางระบบ ดูดน้ำลาย 5 ปี

www.a-dec.com
Made in USA