ชุดเก้าอี้ทำฟันรุ่น A-dec 200

• มีที่วางเครื่องมือขนาดใหญ่ และมีช่องรองรับที่ใส่ด้ามกรอจำนวน 5 ช่อง
• อ่างสามารถหมุนหันเข้าหาคนไข้ได้เพื่อความสะดวกของคนไข้ที่ไม่สามารถขยับตัวได้
• ที่วางชุด Suction สามารถยืดออกมาได้พร้อมมี Safety ป้องกันการที่มีเก้าอี้ขวางบริเวณ Suction ทำให้เกิดการแตกหักได้
• มีกล่อง Control Box ที่เป็นทางขึ้นของท่อต่างต่างๆ ในระบบยูนิตทำฟัน อยู่บริเวณปลายเท้า เพื่อไม่ให้ขวางทางการเดินของคนไข้ และผู้ปฏิบัติงาน
• รับประกันระบบ Hydraulic สำหรับการขึ้น – ลงเก้าอี้ เป็นระยะเวลา 10 ปี
• รับประกันตัวยูนิต เช่น ชุดเสาโคมไฟ, ชุดเตียงคนไข้, ชุดที่วางเครื่องมือและ ที่วางด้ามกรอฟัน, ชุดอ่างบ้วนปากและที่วางระบบ ดูดน้ำลาย 5 ปี

www.a-dec.com
Made in USA